Polska przegrała przed TSUE. Chodzi o wymiar sprawiedliwości

0
18

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 19, ust. 1, akapit 2 Traktatu o UE – ogłosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnosząc się do polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, w kontekście m.in. postępowań dyscyplinarnych sędziów. Jednocześnie wstrzymano naliczanie kar za niezastosowanie się do tzw. środków tymczasowych. TSUE przypomniał też, że w Unii Europejskiej to wspólnotowe prawo ma pierwszeństwo przed krajowym.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-polska-przegrala-przed-tsue-chodzi-o-wymiar-sprawiedliwosci,nId,6822863
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu