Straż miejska zapuka do mieszkań. Zapominalscy zapłacą grzywnę

0
61

Grzywna nałożona przez straż miejską na właściciela nieruchomości już niedługo stać ma się faktem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje taką zmianę przepisów, by straż miejska zyskała rozszerzenie uprawnień. Niebawem możemy więc spodziewać się wizyt straży miejskiej, która będzie pukać do drzwi. Funkcjonariusze będą przychodzić z konkretnym celem – będą sprawdzać jeden konkretny dokument. W razie braku pisma lub innego dowodu poświadczającego zapisanie do CEEB, mogą nałożyć grzywnę.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-straz-miejska-zapuka-do-mieszkan-zapominalscy-zaplaca-grzywn,nId,7027828
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu